Skaparverkstan på Fårö

Skaparverkstan är öppen för barn och ungdomar som är nyfikna på olika konstnärliga uttrycksmedel och som lekfullt vill ta dem i bruk. Här är det fritt att både leka och spela teater, doppa penseln i färgburken eller bygga något till vår dockteater.  I Skaparverkstan finns både klassisk och ny teknik för berättande med ljus och ljud, animation, pixilation, text och film. Här finns också en dockteaterscen där man kan göra föreställningar med handdockor, med ”platta” figurer eller med marionetter. De mindre barnen kan också agera själva på scenen. Dockor och rekvisita skapas i verkstan, liksom ljud och filmade inslag till föreställningarna.

Öppettider

Från vecka 25 till vecka 32: varje dag 12.00–16.00

Skaparverkstan i Bergmancenter på Fårö har funnits sedan 2012 och har hämtat inspiration från Ingmar Bergmans lekfullhet och skapande. Film, rörliga bilder och teater var den unge Ingmars viktigaste leksaker redan i barndomen Därför är Skaparverkstan en viktig del av Bergmancenter på Fårö.

Skaparverkstan byggdes upp som en del av projektet Barnet och Barndomen (2012–2014) finansierat av Arvsfonden. Den grundläggande avsikten med projektet var att ge besökare på Bergmancenter också ett barn- och ungdomsperspektiv på Ingmar Bergmans konstnärskap. Själv sa han ofta att ”barndomen var hans hovleverantör” när det gällde teman för film och teater. Grundläggande för projektet Barnet och Barndomen var utställningen Salongen som på ett visuellt sätt levandegjorde hur Ingmar Bergman redan som pojke skapade berättelser med hjälp av en Laterna Magica och en modellteater. Dessa båda ”kreativa verktyg” ligger till grund för Skaparverkstan där barn, ungdomar och vuxna själva kan gestalta och berätta med scenisk gestaltning och rörliga bilder

Skaparverkstan har, under årens lopp utvecklat en egen pedagogik där barn från tre–fyra år skapade på egen hand eller tillsammans med syskon, kamrater och föräldrar. Under sommarsäsongen är Skaparverkstan öppen för allmänheten 5 timmar/dag och under vår- och höstsäsongen har det funnits ett utbud av workshops och seminarier för olika grupper av professionella vuxna. Från praktiker och forskare kring frågor om barns och ungas eget filmskapande till ensamkommande ungdomar och barn, ungdomar och vuxna med erfarenhet av våld i hemmet eller i andra situationer.

I Skaparverkstan arbetar erfarna pedagoger som också är professionella filmskapare, konstnärer, animatörer och dockmakare. Med deras stöd och inspiration skapar besökarna i verkstan berättelser med bild, animation, pixilation ljud och ljus. Här finns också en dockteaterscen där man skapar föreställningar med handdockor och andra figurer. De små barnen kan själva agera på scenen. Dockor och rekvisita skapas i verkstan, liksom ljud och filmade inslag till föreställningarna. På Facebooksidan Skaparverkstan på Fårö publiceras filmer och annat material som barn och ungdomar producerat i verkstan, med regissörernas tillstånd, förstås.

Under högsäsong (v. 25–32) är verkstan öppen för allmänheten dagligen klockan 12.00–16.00. Vi tar en materialkostnad på 30 kr.

Före och efter sommarsäsongen arrangerar vi workshops för grupper av barn, ungdomar och vuxna i Skaparverkstan. Innehåll och utförande kan med fördel planeras i förväg med våra pedagoger, Jessica Lundeberg och Kristina Frank. Kontaktuppgifter finns på Bergmancenters hemsida.

Kostnad för workshop är 500 kr/timme.

Vi tar också emot skolklasser inom ramen för Skapande skola.

I Skaparverkstan arbetar de erfarna pedagogerna Jessica Lundeberg och Kristina Frank. Professionella filmskapare, konstnärer, animatörer och dockmakare.

Skaparverkstan är öppen för allmänheten v. 25–32.

För bokning av grupper kontakta jessica@bergmancenter.se.

På vår Facebooksida Skaparverkstan på Fårö lägger vi upp filmer och annat material som barn och ungdomar producerat i verkstan. Med regissörernas tillstånd, förstås.

Projektledare för Skaparverkstan är Elisabet Edlund.

…………………………………………………

30/6 under Bergmanveckan
13.00 – 16.00 Kortfilmsverkstad för barn från 5 år och uppåt.
I anslutning till förmiddagens workshop med Matti Bye och Lova Hagerfors gör Skaparverkstan en workshop där barn, ungdomar och vuxna gör egna kortfilmer i form av animationer, livefilm, skuggteater eller pixilation. Workshopen avslutas med att Matti Bye visar musikens och ljudets magi genom att lägga olika ljudbilder till filmerna.

10 juli 9.30 – 11.30
WORK SHOP med Sara Lundberg.
Anmälan till jessica@bergmancenter.se Begränsat antal deltagare (25personer)
I samband med Barnkörveckan gör författaren och tecknaren Sara Linberg en workshop i Skaparverkstan. Saras bok Fågeln i mig flyger vart den vill är en berättelse om sorg, längtan, kompromisslöshet och fantasins kraft att förändra. Det är en saga byggd på konstnärinnan Berta Hanssons liv; hennes dagboksanteckningar, brev och skisser. Boken vann både Augustpris och Snöbollen – Årets svenska bilderbok 2017.

14 juli – Ingmar Bergmans 100-årsdag
Den 14 juli är Skaparverkstan öppen från 10.00 till 18.00.
Det blir festligheter på Bergmancenter och i Skaparverkstan hela dagen – och även på natten. Skaparverkstan visar Charley Chaplins film Cirkus. En film som Ingmar Bergman ofta såg, tillsamman med barn och barnbarn och andra vänner i, sin bio på Dämba på sin födelsedag. Efter filmen blir det saft och Bragokex. Under födelsedagen gör Skaparverkstan också en workshop med rubriken ”OM JAG BLIR 100 ÅR”.

I Skaparverkstan betalar man materialkostnad på 30 kr/barn.