slider_BC_vinter

STIFTELSEN

Få filmskapare har varit så förknippade med en viss geografisk plats som Ingmar Bergman med Fårö. Därför var det naturligt att världens enda Bergmanmuseum öppnades just här 2011. Stiftelsen bakom Bergmancenter har sedan dess som mål att genom Bergmancenter förvalta och utveckla den publika delen av Ingmar Bergmans arv. Tanken är att det ska vara en naturlig utgångspunkt för olika konstnärliga aktiviteter och en dynamisk mötesplats för besökare, konstnärer, forskare och studenter.

Under 2014 utsågs Bergmancenter på Fårö till filmiskt världsarv när den europeiska filmakademin beslutade att ge Bergmancenter som en av de första platserna i Europa utmärkelsen ”Treasures of European Film Culture”. Det delas ut till platser med historiskt värde inom europeisk film för att bevaras för kommande generationer.

I nära samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman och Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, är det Bergmancenters främsta mål att svara på det stora intresset för Ingmar Bergman och hans verk. Det finns ett enormt behov av en mötesplats för alla “Bergman Lovers”, och Fårö är det självklara valet.

Verksamheten på Bergmancenter leds av platschefen Kerstin Kalström och konstnärlig chef Helen Beltrame-Linné, på uppdrag av stiftelsens styrelse.

Ordförande i styrelsen är Kerstin Brunnberg, som också är ordförande för Stiftelsen Bergmangårdarna. I styrelsen ingår även Hans Ottosson, Jan-Erik Wikström, Pär Nuder, Eva Darpö samt Bo Björkman.

X