Stiftelsen

Få filmskapare har varit så förknippade med en viss geografisk plats som Ingmar Bergman med Fårö. Därför var det naturligt att ett Bergmancenter skapades just här 2011. Stiftelsen Bergmancenter har sedan dess som mål att genom sin verksamhet och aktiviteter förvalta och utveckla den publika delen av arvet efter Ingmar Bergman. Tanken är att Bergmancenter ska vara en naturlig utgångspunkt för olika konstnärliga aktiviteter och en dynamisk mötesplats för besökare, konstnärer, forskare och studenter. Under 2014 utsågs Bergmancenter på Fårö till filmiskt världsarv när European Film Academy, EFA, beslutade att ge Bergmancenter som en av de första platserna i Europa utmärkelsen ”Treasures of European Film Culture”. Det delas ut till platser med historiskt värde inom europeisk film för att bevaras för kommande generationer.

Foto: Yanina Isla

I nära samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman och Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, är det Bergmancenters främsta mål att svara mot det stora intresset för Ingmar Bergman och hans verk, genom att vara en mötesplats för alla intresserade av Bergmans verk och hans gärning. Som sådan är Fårö det självklara valet. Verksamheten på Bergmancenter leds av platschefen Cristina Jardim Ribeiro.

Styrelsen
Ordförande i styrelsen är Jannike Åhlund.
I styrelsen ingår även Cecilia Schelin Seidegård, Ingmar Bergman jr, Ann Lindgren, Peter Gustafsson, Emelie Bergbohm samt Eva Gahnström.

Emelie Bergbohm, Eva Gahnström,
Ingmar Bergman jr, Jannike Åhlund,
Ann Lindgren,
Cecilia Schelin Seidegård