Praktisk festivalinformation | Practical Festival Information

Datum 
23 – 27 juni, 2020

OBS! Bergmanveckan kommer – som det ser ut nu – inte att som vanligt äga rum på Fårö. Men vi vill förmedla de bästa delarna av vårt program på annat sätt och i nya kanaler. Håll utkik här och följ oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad.

Öppettider
Biljett- och infodesken på Bergmancenter är öppen dagligen under festivalen kl 09.30–20.00.

Här kan du köpa dina festivalkort och biljetter
Biljetter och festivalkort kan köpas via hemsidan, på Bergmancenter och/eller på de olika visningslokalerna en halvtimme före programpunktens start. Endast Swish- eller kontantbetalning vid visningslokalerna.

Festivalkort
Ett festivalkort behövs för att delta i alla evenemang utom till Lilla Bergmanveckan. Kortet köps endast en gång, gäller hela festivalen och måste visas upp tillsammans med biljetten på varje evenemang. Det kostar 50 kr. Obs! Festivalkort som köpts via hemsidan måste hämtas ut på Bergmancenter eller någon av visningslokalerna.

Hitta hit >>

Tips på boende:

Sudersand Resort: info@sudersand.se / +46 (0)498 22 35 36
Fårö Kursgård: info@farokursgard.se / +46 (0)498 22 41 33
Fårögården: info@farogarden.se / +46 (0)498 22 36 39
Slow Train B&B: bokning@slow-train.se / +46 (0)498 22 68 18

Tips på restauranger: 

Bistro Albatross: +46 (0)70 203 8924
Crêperi Tati: +46 (0)498 22 68 18
Elsie’s Café: +46 (0)498 22 68 18
Sylvis döttrar: +46 (0)498 22 38 35
Vinor Krog: +46 (0)70 856 29 41
Café Smultronstället: info@kajpcatering.se

Dates
June 23 – 27, 2020

PLEASE OBSERVE: In light of the international situation regarding COVID19, we have – for now – decided to cancel all physical parts of this year’s festival. Instead, we are looking into possibilities to do a digital version. Watch this space, and follow us on Facebook to keep posted.

Opening hours
The ticket and info desk at the Bergman Center is open daily 9:30 am – 8 pm.

Where to buy tickets and festival cards
Tickets and festival cards can be bought online, at the Bergman Center from and/or at the different venues half an hour before the start of each event. Cash or Swish payments only when buying tickets at the event venues.

Festival card
A festival card is mandatory to attend all of our events, except for the program for Young Bergman (Lilla Bergmanveckan). It is valid during the whole festival and has to be shown at the door together with the ticket at each event. It costs 50 kr. Please note! Festival cards purchased online must be collected at the Bergman Center or one of the event venues

Getting here >>

Places to stay:

Sudersand Resort: info@sudersand.se / +46 (0)498 22 35 36
Fårö Kursgård: info@farokursgard.se / +46 (0)498 22 41 33
Fårögården: info@farogarden.se / +46 (0)498 22 36 39
Slow Train B&B: bokning@slow-train.se / +46 (0)498 22 68 18

Places to eat:

Bistro Albatross: +46 (0)70 203 8924
Crêperi Tati: +46 (0)498 22 68 18
Elsie’s Café: +46 (0)498 22 68 18
Sylvis döttrar: +46 (0)498 22 38 35
Vinor Krog: +46 (0)70 856 29 41
Café Smultronstället: info@kajpcatering.se

Platser | Venues

Bergmancenter | The Bergman Center
Fårö kyrka | Fårö Church
Bergmans bio Dämba | Bergman’s private cinema
Bygdegården
Sudersandsbion
Kutens bensin
Biograf Roy (Fårösund)