Praktisk festivalinformation | Practical Festival Information

Datum 
24–30 juni 2019

Öppettider
Biljett- och infodesken på Bergmancenter är öppen dagligen under festivalen kl 09.30–20.00.

Här kan du köpa dina festivalkort och biljetter
Biljetter och festivalkort kan köpas via hemsidan från och med 13 maj, på Bergmancenter från och med 12 juni och/eller på de olika visningslokalerna en halvtimme före programpunktens start. Endast Swish- eller kontantbetalning vid visningslokalerna.

Festivalkort
Ett festivalkort behövs för att delta i alla evenemang utom till Lilla Bergmanveckan. Kortet köps endast en gång, gäller hela festivalen och måste visas upp tillsammans med biljetten på varje evenemang. Det kostar 50 kr. Obs! Festivalkort som köpts via hemsidan måste hämtas ut på Bergmancenter eller någon av visningslokalerna.

Hitta hit >>

Boende
Fårö Kursgård: +46 (0)498 22 41 33
Fårögården: +46 (0)498 22 36 39
Slow Train B&B: +46 (0)498 22 68 18

Restauranger
Bistro Albatross: +46 (0)70 203 8924
Crêperi Tati: +46 (0)498 22 68 18
Elsie’s Café: +46 (0)498 22 68 18
Sylvis döttrar: +46 (0)498 22 38 35
Vinor Krog: +46 (0)70 856 29 41
Café Smultronstället: info@kajpcatering.se

Boenden och restauranger ovan är våra lokala samarbetspartners, och erbjuder Bergmanveckans besökare 10% rabatt mot uppvisande av festivalkort.

Dates
June 24–30 2019

Opening hours
The ticket and info desk at the Bergman Center is open daily 9:30 am – 8 pm.

Where to buy tickets and festival cards
Tickets and festival cards can be bought online from May 13, at the Bergman Center from June 12 and/or at the different venues half an hour before the start of each event. Cash or Swish payments only when buying tickets at the event venues.

Festival card
A festival card is mandatory to attend all of our events, except for the program for Young Bergman (Lilla Bergmanveckan). It is valid during the whole festival and has to be shown at the door together with the ticket at each event. It costs 50 kr. Please note! Festival cards purchased online must be collected at the Bergman Center or one of the event venues

Getting here >>

Accommodation
Fårö Kursgård: +46 (0)498 22 41 33
Fårögården: +46 (0)498 22 36 39
Slow Train B&B: +46 (0)498 22 68 18

Restaurants
Bistro Albatross: +46 (0)70 203 8924
Crêperi Tati: +46 (0)498 22 68 18
Elsie’s Café: +46 (0)498 22 68 18
Sylvis döttrar: +46 (0)498 22 38 35
Vinor Krog: +46 (0)70 856 29 41
Café Smultronstället: info@kajpcatering.se

The above mentioned hotels and restaurants are our local partners and offer Bergman Week’s visitors a 10% discount upon presentation of the festival card.

Platser | Venues

Bergmancenter | The Bergman Center
Fårö kyrka | Fårö Church
Bergmans bio Dämba | Bergman’s private cinema
Bygdegården
Sudersandsbion
Kutens bensin
Biograf Roy (Fårösund)