Välkommen till Bergmanveckan! / Welcome to Bergman Week!

Bergmanveckan 2018 hålls 25 juni till 1 juli, och då är ni varmt välkomna till Fårö för att fira Ingmar Bergmans hundraårsdag med oss! Programmet till årets vecka kommer att läggas upp här närmare festivalen. Om ni innan dess har några frågor, önskemål om programpunkter eller andra funderingar är ni mer än välkomna att skicka dem till info@bergmancenter.se! Följ oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad.

Bergman Week 2018 is held June 25th – July 1st, and we hope that you want to come and celebrate the Ingmar Bergman centennial jubilee with us at Fårö! You’ll find more info here on this year’s program closer to the festival. If you have any questions until then, please send them to us at info@bergmancenter.se and follow us on Facebook to keep posted.

BILJETTER 

Biljetterna till Bergmanveckans olika evenemang kan köpas online eller på Bergmancenter. Priserna varierar mellan 120 kr och 480 kr. I programmet finns det även några evenemang med fri entré, framförallt i vår sektion Unga Bergmanveckan.

För att delta i Bergmanveckans prissatta evenemang är obligatoriskt att ha en giltig biljett och ett medlemskort. Medlemskortet kostar 50 kr och är en engångskostnad. Det köper du i butiken på webbsidan eller på Bergmancenter från och med vecka 25.

I år har vi skapat något nytt för alla er som verkligen vill njuta av Bergmanveckan till 100 %: Bergmanpasset. I passet ingår 2 biljetter till valfria samtal, 2 biljetter till valfria filmer (ej Bergmans biograf), 1 biljett till valfri föreställning samt medlemskortet. För allt detta betalar du 650 kr (biljetterna är värda 790 kr). Bergmanpasset är personligt och köpas på webbsidan på samma sätt som alla biljetter till evenemangen. Efter att ha köpt passet får du boka biljetterna till de olika programpunkterna separat genom att kontakta oss via mail på shop@bergmancenter.se eller via telefon på 0498-22 68 68.

För att köpa medlemskort, biljetter och Bergmanpasset du får klicka på knappen i dagligt schemat och välja antal. Programpunkter finns i ett schemat dag per dag, och även per kategori. Titta här.

TICKETS

Tickets to Bergman Week’s different events can be bought online or at the Bergmancenter. Prices vary from 120 kr to 480 kr. In the program you can even find some events with free admission, especially in our program Unga Bergmanveckan.

To attend any of Bergman Week’s paid events you must have a valid ticket and a membership card. A membership card cost 50 kr and is individual. You can buy it on the website or at Bergmancenter, where it has to be picked up from week 25.

This year we created something new for all those who want to experience Bergman Week 100%: the Bergman Pass. It includes 2 tickets for film screenings (except Bergman’s own cinema), 2 tickets for talks, 1 ticket for an event on stage (price 200 kr) and a membership card. For all that you pay 650 kr (worth 790 kr in regular price). The Bergman Pass is individual and can be bought on the website. After buying it online you have to book the tickets separately by email at shop@bergmancenter.se.

To buy tickets, membership card och Bergman Pass click on the item you are interested on the schedule and choose the number of tickets. There is a day by day schedule and even a list by category. Check here!

HITTA HIT

Bergmancenter ligger mitt på Fårö och är enkelt att hitta till. Från Visbyhållet åker du väg 148 mot Fårösund för att ta färjan över till Fårö, antingen med cykel, bil eller buss (nummer 20 från Visby).

Se mer detaljer

ACCESSIBILITY

Most of the films shown during the Bergman Week have English subtitles, and many of the events are in English. However there are some talks and performances in Swedish only. In the program you can find information about the language of each event.

How to reach Bergmancenter: if you manage to get yourself to Sweden and then to Visby, you will have no problem finding us on Fårö!

From Visby it takes a 60 km drive north on road 148 to Fårösund and take the ferry over to Fårö. You can make that trip go by bike, car, taxi or bus 20.

To reach Visby there are flight options from major cities in Sweden and also some seasonal international flights. Check the airport’s website for information about available flights in the time of your visit: www.swedavia.com/visby.

Another option is to take a 3-hour boat ride from Nynäshamn (1 hour from Stockholm), Oskarshamn or Västervik. You can find out more information, timetable and book tickets at www.destinationgotland.se/en.

X