Loading...

Nyheter

Kristina Anttilla spelar på Bergmancenter

31 juli 2019|

Bergmanstipendiaten Kristian Anttila återvänder i sommar till Fårö för att exklusivt framföra nyskrivet material skrivet på just Fårö, på Bergmangårdarna. Kritikerhyllade singer- songwritern

Läs in fler

Stiftelser i Ingmar Bergmans namn

Det finns tre separata stiftelser i Ingmar Bergmans namn. Vi har olika inriktning men samarbetar kring att förvalta arvet efter Bergman.

Stiftelsen Ingmar Bergman förvaltar Ingmar Bergmans arkiv och rättigheter, och är baserad i Stockholm.

Stiftelsen Bergmancenter är ett besökscenter på Fårö, som bland annat arrangerar den årliga Bergmanveckan.

Stiftelsen Bergmangårdarna är ett konstnärsresidens, som består av Bergmans fastigheter på Fårö.