Allmänna villkor

Priser, beställning, leverans

Biljett och varupriser är angivna i svenska kronor och inkluderar moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms och frakt. Till biljettpriserna tillkommer en serviceavgift på 10kr/st.

Bindande köpeavtal föreligger efter att Bergmancenter har fått betalning registrerad och skickat en orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftelsen ska sparas för eventuell vidare kontakt.

Angående biljetter till Bergmanveckan
Leverans sker direkt efter genomförd beställning/betalning. Biljetterna skickas till den mailadress som angavs av kunden. Vid leveransproblem är det kundens ansvar att kontakta Bergmancenters personal i god tid innan aktuellt event, för att få biljetterna i förhand. Leveransproblem går inte att lösa i samband med  evenemanget.

Angående varor i butiken
Fraktvillkor finns angivet i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. Leveranstiden är mellan 10 till 30 arbetsdagar om det gäller en leveransadress utanför Sverige.

Hantering av betalning och personuppgifter

Betalning till Bergmancenter sker via en säker betaltjänst. Bergmancenter får aldrig ta del av dina kortuppgifter eftersom betalningen sker via en SSL-krypterad sida.

Personuppgifter som du lämnar i samband med köp av biljetter kommer behandlas och sparas av Bergmancenter som kan använda dessa för att kontakta kunder om själva beställningen eller informera om Bergmancenters olika evenemang.

Återköp, ändring, inställning

Återköp görs ej på evenemangsbiljetter.

Ingen ersättning utgår för borttappad biljett. Bergmancenter har inget ansvar för problem som kan uppstå när det gäller biljetter som kopierats eller sålts i andrahand.

Bergmancenter ansvarar för evenemangens genomförande under Bergmanveckan men det är köparens ansvar att kontrollera detaljer och eventuella ändringar så som starttider, åldersgränser med mera.

Bergmancenter förbehåller sig rätten att ställa in ett evenemang om det behövs. Vid inställt evenemang kommer Bergmancenter att återbetala biljettpriset till kunden. Bergmancenter kommer inte att ersätta kunden för eventuella andra kostnader i samband med inställt evenemang.

Bergmancenter förbehåller sig rätten att byta tid på evenemang inom ramen av en timme och även ändra plats och detaljer i programmet på grund av väderförhållande, uteblivna gäster eller liknande. Allt detta görs utan krav för att ersätta kunden.

Om evenemanget inte kan genomföras på grund av driftstörning, avbrott eller annan teknisk omständighet kommer Bergmancenter återbetala biljettpriset till kunden eller erbjuda biljett till en ny föreställning av programpunkten.

Om ett event flyttas till en annan tid över en timmes ram, inkl till ett annat datum, har kunden rätt att begära återbetalning, men inte senare än 48 h innan den ursprungliga tidpunkten. Om biljetten inte återlöses så gäller den ursprungliga biljetten på den nya tiden eller det nya datumet.

Terms and Conditions

Ordering and delivery

The buying process is completed as soon as Bergman Center receives the payment and sends an order confirmation by email. The order confirmation should be saved for future use if needed. Delivery of the ticket takes place by email directly after the confirmation of payment. Tickets will be sent to the email address specified by the customer. If the customer fails to receive the tickets immediately after confirmation, it is their responsibility to contact Bergman Center staff in good time before the event, in order to make sure a ticket is provided in advance. No problem with orders will be solved by staff in the moments preceding the start of an event.

Handling of payment and personal information

Payment to the Bergman Center is made through a secure payment service. Bergman Center does not have access to the card or account details as the payment is made through an SSL encrypted page.

Personal information that you provide in connection with the purchase of tickets will be treated and saved by Bergman Center who may use your personal information such as to inform about new events or information about current events.

Prices

Ticket prices are quoted in Swedish kronor and include 6% sales tax unless otherwise stated. A fixed handling fee of 10kr is charged per bought ticket.

Bergman Center alerts you…

The tickets are non reimbursable. Paid and delivered ticket counts as a consumed ticket.
– No compensation will be made for a lost ticket.
– Bergman Center has no responsibility for any problems that may arise regarding tickets copied or sold second hand.

Cancellation of events

Bergman Center reserves the right to cancel an event if needed. Upon cancelation of an event, Bergman Center will refund the ticket price to the customer, but not the handling fees. Bergman Center will not reimburse the customer for any expenses incurred in connection with the canceled event.

Change in event details

Bergman Center reserves the right to change the location or event details due to weather conditions, without obligation of reimbursing the customer. If an event is postponed to another date,  the customer will have the right to ask for a refund of the ticket price no later than 2 days before the new date for the event. If the customer does not do that in good time, the ticket for the original event will be valid for the new date/time/place.

General

Bergman Center is responsible for all the events during the Bergman Week but it is the buyer’s responsibility to check details such as starting time, age limits etc.
Bergman Center is not responsible for and does not cover loss caused by malfunction, delays, interruptions or other technical difficulty related to the events.
Bergman Center reserves the right to change the location or event details due to weather conditions, without obligation of reimbursing the customer.