BERGMANVECKAN 2016

NYA PROGRAMPUNKTER OCH ÄNDRINGAR

 

 

TISDAG den 28 juni

 

PERNILLA AUGUST: MIN RESA FRÅN BERGMANS SKÅDESPELARE TILL REGISSÖR à ny lokal & ny medverkande | new venue & new participant

Kl. 11:15 på Fårö Bygdegård

Samtalet kommer ledas av Kerstin Brunnberg, tidigare chef för Sveriges Radio och styrelseordförande för stiftelserna Bergmancenter och Bergmangårdarna på Fårö. IN SWEDISH!

 

NY PROGRAMPUNKT PÅ TISDAG

SUSANNE OSTEN: VILKA BARNFILMER KAN BARN SE? | WHICH KIDS FILMS CAN KIDS WATCH? à ny dag och ny medverkande | new day and new participant

Kl. 14:00 på Fårö Bygdegården – FRI ENTRÉ

Samtalet kommer ledas av Anna Eriksson, filmkonsulent och utvecklare – film och rörlig bild vid Region Halland. IN SWEDISH!

 

 

ONSDAG den 29 juni

 

MEET WILLEM DAFOE à ny medverkande | new participant

Kl. 14:30 på Fårö Bygdegård

Samtalet kommer ledas av Sigge Eklund, författare, TV-producent och tillsammans med kollegan Alex Schulman gör han en av Sveriges populäraste podcastar.

The talk will be led by Sigge Eklund, author, TV-producer and famous Swedish podcaster.

 

 

CANCELLED EVENT

EN MORGON MED ASSAYAS | A MORNING WITH ASSAYAS

Vi är ledsna att meddela att Olivier Assayas har blivit tvungen att ställa in sin medverkan på Bergmanveckan på grund av hälsoskäl. We are sad to inform that Olivier Assayas has cancelled his participation in Bergman Week due to health reasons.

 

OFFRET | THE SACRIFICE @ NÄRSKAR à fri entré | free admission

Kl. 21:30 Samling vid p-platsen

 

 

TORSDAG den 30 juni

 

OFFRET | THE SACRIFICE @ BERGMANCENTER à ny medverkande | new participant

Kl. 13:00 på Bergmancenter

Filmvisningen kommer att introduceras av Andrej Tarkovskjis regiassistent Mariya Chugunova (Solaris, Stalker, The Mirror).

The film screening will be introduced by Tarkovsky’s assistant director.

 

EN DJUPDYKNING I OFFRET OCH TARKOVSKIJS ARV | A DIVE INTO THE SACRIFICE AND TARKOVSKIJS LEGACY à nya medverkande | new participants

Kl. 16:15 på Bergmancenter

Zoya Kosheleva (Tarkovsky Foundation) och Andrej Tarkovskjis regiassistent Mariya Chugunova kommer att delta samtalet tillsammans med Katinka Faragó och Arne Carlsson.

Zoya Kosheleva and Tarkovsky’s assistant director Mariya Chugunova will participate in the talk.

LKS

MOR OCH SON | MOTHER AND SON à ny tid | new time

Kl. 18:00 på Bergmancenter

 

NY PROGRAMPUNKT | NEW EVENT

MODERN RUSSIAN FILM: MEET DIRECTOR ANDREY ZVYAGINTSEV

Kl. 11:30 på Fårö Bygdegården

Andrey Zvyagintsevs senaste film Leviatan belönades 2014 i Cannes och med en Golden Globe och var också Oscarsnominerad till bästa utländska film. Möt regissören som även väckte stor uppmärksamhet med sin debut Återkomsten 2003 och vann då pris för både bästa debut och fick Guldlejonet för bästa film i Venedig.

Andrey Zvyagintsev’s latest film was prized in Cannes, nomitade to Best Foreign film for the oscars and even won a Golden Globe. The director had raised awareness with his first feature The Return (2003) and won prize for first feature and even the Golden Lion for best film in the Film Festival in Venezia.

 

FREDAG den 1 juli

 

SUSANNE OSTEN: VILKA BARNFILMER KAN BARN SE? | WHICH KIDS FILMS CAN KIDS WATCH? à ny dag | new day

Samtalet har flyttats till tisdagen den 28 juni kl. 14:00 på Fårö Bygdegården.

 

FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA à ny tid | new time

Kl. 10:00 på Bergmancenter FRI ENTRÉ, FILM IN SWEDISH!

CANCELLED EVENT

MASTERCLASS – ALEXANDER SOKUROV
 @ KUSTATELJÉN

Vi är ledsna att meddela att Aleksandr Sokurov har blivit tvungen att ställa in sin medverkan på Bergmanveckan på grund av hälsoskäl.

We are sad to inform that Aleksandr Sokurov has cancelled his participation in Bergman Week for health reasons.

 

NY PROGRAMPUNKT | NEW EVENT

MASTERCLASS – MIKHAIL KRICHMAN @ KUSTATELJÉN

Kl. 14:00 på Kustateljén, Fårösund

Filmfotografen Mikhail Krichman kommer hålla en spännade masterclass kring filmfotografi och hans tysta dialog med regissören Andrey Zvyagintsev.

Cinematographer Mikhail Krichman will have a masterclass about cinematography and his unspoken dialogue with director Andrey Zvyagintsev.

 

CANCELLED

FILM: PERSONA @ BERGMANCENTER

Filmen kommer inte att visas på Bergmancenter på fredag kl. 21:00.

The film will not be show at the Bergmancenter on Friday 9 pm.

 

LÖRDAG den 2 juli

 

PERSONA: A MYTHOLOGICAL VIEW à ny föreläsare | new lecturer

Kl. 13:00 på Bygdegården

Istället för Angela Sells som var tvungen att ställa in på grund av sjukdom så har Bergmanveckan bjudit in Britt-Mari Näsström, professor i religionshistoria vid Göteborgs universitet att hålla i föreläsningen.

After the cancellation of Angela Sells for health reasons, Bergman Week has invited the Professor of Religious History at the University of Gothenburg to present this lecture.

 

FROM AN IRANIAN DICTATORSHIP à ny local | new venue

Kl. 14:00 på Bergmancenter

Samtalet ”From An Iranian Dictatorship To The American Embassy In Stockholm: The Journey Of Azita Raji” kommer att äga rum på Bergmancenter.

The talk with Azita Raji will take place at the Bergmancenter.

 

RESAN TILL MELONIA à ny dag & tid | new day and time

Filmvisningen har flyttats till söndagen den 3 juli kl. 16:00 på Bergmancenter.

 

SÖNDAG den 3 juli

 

NY PROGRAMPUNKT | NEW EVENT

AIÒN#OO1| AIÒN#OO1

Kl. 15:00 på Bergmancenter – FRI ENTRÉ | FREE ADMISSION

En föreställning om samarbetet mellan Ingmar Bergman och Sven Nykvist av den italienska artisten Marco Rocca. A performance about the collaboration between Ingmar Bergman and Sven Nykvist, by italian artist Marco Rocca.

 

RESAN TILL MELONIA à ny dag & tid | new day and time

Kl. 16:00 på Bergmancenter FRI ENTRÉ, FILM IN SWEDISH!

 

NY PROGRAMPUNKT | NEW EVENT

AVSLUTNINGSGALEJ | CLOSING EVENT à nya medverkande | new participants

Kl.18:30 utgångspunkt: Bergmancenter | starting point: Bergmancenter

En dramatisk uppläsning ur Mattias Anderssons ny pjäs “Deformed Persona” med Dramatens skådespelerska Sofia Pekkari och Nina Zanjani. Föreställningen kommer att introduceras av projektledaren för Bergmanfestivalen 2016, Ulrika Josephsson.

A dramatic reading of the new play “Deformed Persona” with actresses Sofia Pekkari and Nina Zanjani from the Royal Dramatic Theatre ensemble. The performance will be introduced by the director of the Bergman Festival 2016.

 

X